Google+ Autisme, wat nu..?: Tips voor chauffeurs en begeleiders leerlingenvervoer

maandag 17 september 2012

Tips voor chauffeurs en begeleiders leerlingenvervoer

Naar aanleiding van een voorlichtingsbijeenkomst voor chauffeurs in het leerlingenvervoer heeft Hans Nieuwenstein, ambulant begeleider bij een school voor bijzonder onderwijs een aantal tips op papier gezet voor begeleiders en chauffeurs van kinderen in het speciaal onderwijs.

Algemeen
Het vervoer van en naar de school kan soms (gedrags)problemen opleveren. De reden van het probleem is niet altijd te achterhalen of op te lossen. We hebben te maken met 'andere' kinderen waar soms ook andere oplossingen nodig zijn dan de normale (zoals boos worden). Dit schrijven is bedoeld om begeleiders / chauffeurs te wijzen op een aantal speciale oplossingen voor deze speciale kinderen. Sleutelwoorden zijn regelmaat en voorspelbaarheid. Dit zorgt voor inzicht en rust in hun wereld. Wij kunnen niet garanderen dat deze tips altijd werken. Mocht dat dus niet zo zijn zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met de ouders en/of de leerkracht.

Tip 1
Geef elk kind een vaste plek in de taxi. Zet dit op papier zodat uw collega's ook op de hoogte zijn als zij de rit eens over zouden moeten nemen. Bedenk bij het verdelen van de plaatsen goed waar u iemand neerzet. Het ene kind zou het heel fijn kunnen vinden om niemand achter zich te hebben, maar een ander kan daar b.v. helemaal niet tegen en wordt angstig en druk.

Tip 2
Voorkom verveling tijdens de rit. Er is een aantal activiteiten te bedenken die de kinderen zouden kunnen doen. U kunt hierbij denken aan een gameboy, een walkman of het lezen van
strips of een boek. Ouders kunnen u aan de spullen helpen om dit te realiseren.

Tip 3
Benoem gewenst gedrag. Boos worden of schreeuwen heeft vaak geen zin en kan soms zelfs paniek veroorzaken bij het kind. De beste aanpak is, rustig blijven en het kind vertellen wat u van hem/haar wilt. Wees daar heel duidelijk in en vertel alleen wat het kind wél moet doen. Dit noemen we het benoemen van het gewenste gedrag. Dit is zo belangrijk omdat deze kinderen niet meteen begrijpen wat ze wél mogen als je ze alleen maar zegt wat ze niet mogen! Voorbeelden hiervan zijn: "Ik wil graag dat je je voeten op de vloer zet en dat je ze daar houdt", "Jij leest je strip en je blijft van andere kinderen af'.

Tip 4
Hanteer duidelijke regels. B.v. gordels altijd vast, voeten op de grond, wel of niet eten/drinken/roken. Ook deze regels zou u op papier ergens in de bus neer kunnen leggen voor uw collega's. Pictogrammen (dit zijn duidelijke tekeningen waar de regel op staat) zijn vaak verkrijgbaar via de leerkracht.

Tip 5
Als er veranderingen op komst zijn, b.v. een andere chauffeur of een ander busje, indien mogelijk deze van tevoren aankondigen. Als deze kinderen overvallen worden door plotselinge veranderingen kunnen ze soms "vreemd" reageren. Dit kan voorkomen worden door ze van tevoren voor te bereiden op veranderingen.

Tip 6
Vraag om een vaste plek op de parkeerplaats bij de school. Zo kunnen de kinderen u vinden en wordt de chaos iets meer gestructureerd.


Bron: Website Balans Digitaal


1 opmerking:

Mariska zei

Ik ben zelf autistisch. Toen ik de diagnose nog niet had, ben ik zelf ook taxichauffeur geweest op leerlingen vervoer. Deze regels en tips voerde ik toen al uit en had de moeilijkste kinderen in toom, door regelmaat rust en duidelijkheid. Ook al het een hele tijd goed ging, kregen ze vlak voor sinterklaas of kerst een verrassing. De ene keer was het een klein kleurboekje met potloodjes of andere kleine maar leuke prullaria, waarbij ik ze ook te kennen gaf dat ze zich zeer goed gedragen hadden in de afgelopen periode. Het was zelfs zo dat toen ik geen chauffeur meer was en ze me tegen kwamen, ze mij bijkant om de hals vlogen. Het leerlingen vervoer ging mij echt goed af, maar de overige ritten niet. Daar zat geen structuur en regelmaat in en deed een aanslag op mijn beperkte sociale en communicatieve vermogens. Daardoor is het ook fout gegaan helaas.

Zoeken in Bol.com