Google+ Autisme, wat nu..?: Proefschrift over effectiviteit aanleren zelfmanagement bij jongvolwassenen met autisme

dinsdag 17 december 2013

Proefschrift over effectiviteit aanleren zelfmanagement bij jongvolwassenen met autisme

Annemiek Palmen, medewerker bij Research & Development van het Dr. Leo Kannerhuis, is eerder dit jaar gepromoveerd aan de Radboud Universiteit. Haar proefschrift luidde ‘Gedragsmatige interventies bij adolescenten en jongvolwassenen met een Autisme spectrum stoornis: het bevorderen, generaliseren en in stand houden van adaptieve vaardigheden.’

Onderzoek
Orthopedagoog Annemiek Palmen onderzocht de effectiviteit van het aanleren van zelfmanagement bij jongvolwassenen met een ASS. Deelnemers leerden zichzelf te sturen en corrigeren in hun gedrag en gebruikten hierbij visuele of digitale richtlijnen. Zo leerden ze meer vragen te stellen, meer taakgericht te werken, beter hun vrijetijdsinvulling te regelen en hun dagelijks activiteitenplan na te komen. Uit het onderzoek blijkt dat deelnemers deze vaardigheden ook toepassen buiten de situatie van de training en minder afhankelijk zijn van hulp van hun begeleiders.

Effectieve behandeling
De combinatie van zelfmanagement met visuele of digitale richtlijnen blijkt een effectief middel om jongvolwassenen meer vaardig te maken in hun alledaagse functioneren. Bevindingen worden onder meer bediscussieerd in relatie tot kenmerken van de hulp die jong volwassenen met ASS krijgen van hun begeleiders.

Lees hier de Nederlandse samenvatting

Meer informatie: a.palmen@leokannerhuis.nl

Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com