Google+ Autisme, wat nu..?: GROTE KLASSEN MAKEN VAN ‘PASSEND ONDERWIJS’ EEN MISSION IMPOSSIBLE

zaterdag 21 december 2013

GROTE KLASSEN MAKEN VAN ‘PASSEND ONDERWIJS’ EEN MISSION IMPOSSIBLE

De invoering van het zogenaamde ‘passend onderwijs’ per 1 augustus volgend jaar wordt een drama als er niets wordt gedaan aan de grote klassen in het onderwijs. 

Dat zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk in aanloop naar het Kamerdebat op 18 december. In het ‘passend onderwijs’ worden leerlingen met een handicap of stoornis geacht naar reguliere scholen te gaan in plaats van naar het speciaal onderwijs. Veel leraren zijn daar niet klaar voor, vanwege de hoge werkdruk en de grote klassen. Van Dijk: ‘Staatssecretaris Dekker gaat rücksichtslos door met de invoering van passend onderwijs. Zolang hij zich doof houdt voor alle kritiek en niets doet aan de grote klassen, komt passend onderwijs neer op knellend onderwijs.’

Uit onderzoek van de Algemene Onderwijsbond blijkt dat leraren het liefst werken met klassen van circa 23 leerlingen. Gemiddeld zitten er echter 26 leerlingen in een klas, waarbij klassen van 28 tot 30 leerlingen beslist geen uitzondering zijn. Daarnaast heeft elke klas gemiddeld 5 zorgleerlingen, terwijl leraren aangeven maximaal 3 zorgleerlingen aan te kunnen. Met het zogenaamde passend onderwijs komen er nog meer zorgleerlingen op de gewone scholen. Van Dijk: ‘veel zorgleerlingen zijn gebaat bij speciaal onderwijs, maar dat wordt afgeknepen in het passend onderwijs. De problemen op de gewone scholen zullen toenemen: meer zorgleerlingen in grote klassen. Dekker wil van geen wijken weten en eist ook nog meer aandacht voor excellentie. Leraren en leerlingen zijn de dupe van deze scoringsdrift.’

In het debat op woensdag 18 december dringt Van Dijk aan op een stappenplan voor kleine klassen: ‘Zonder kleine klassen wordt passend onderwijs een mission impossible. Invoering per 1 augustus 2014 is gedoemd te mislukken.’

Bron: sp.nl1 opmerking:

Unknown zei

Verschrikkelijk al die maatregelen. Het kan gewoon niet. Hoe moeten kinderen met een beperking in deze volle klassen leren. De leerkracht is er niet voor opgeleid. Op speciaal onderwijs zijn allerlij mensen aanwezig die kinderen in cricis situaties kunnen helpen. Ik zie al in een klas van 27 kinderen een kind helemaal ontsporen niet omdat het een vervelend, lastig kind is maar omdat het een woede aanval krijgt. Geluiden dringen harder door. Hierdoor kan een kind met een beperking zich niet goed concentreren. Als deze kinderen de lesstof aangeboden krijgt (zoals kinderen zonder beperking) komt er te veel informatie ineens op ze af. Dus geen rijen met dertig sommen maar een rijtje met vier of hoe dit per kind ook nodig is of aangepast moet worden. Speciaal onderwijs is er omdat het nodig is. Een duiker stuur je niet met een halve fles zuurstof het water in als hij een volle nodig heeft. Laten wij deze geweldige kinderen nu gewoon verdrinken??? Wakker worden in Den Haag. Het zijn deze kinderen die ook recht hebben op een toekomst en deze wordt hun nu moeilijk zoniet onmogelijk gemaakt! Heb het nog geen eens over overspannen leerkrachten. ZIj willen wel maar met alle liefde voor hun vak kunnen ze dit nooit gaan bolwerken.

Zoeken in Bol.com