Google+ Autisme, wat nu..?: Kinderombudsman bezorgd over transitie jeugdzorg

woensdag 18 september 2013

Kinderombudsman bezorgd over transitie jeugdzorg

Kinderombudsman Marc Dullaert maakt zich zorgen over het verplaatsen van de jeugdzorg naar de gemeenten. Dat stelt hij naar aanleiding van de onlangs verschenen Kinderrechtenmonitor 2013.

Volgens Dullaert ontbreekt het op dit moment aan afspraken over de minimale kwaliteit die gemeenten moeten gaan leveren. Verder maakt hij zich zorgen over de vraag of de veranderingen niet te snel en te onzorgvuldig verlopen. Ook kinderen die tijdens de ingrijpende stelselherziening te maken krijgen met problemen hebben recht op volwaardige jeugdzorg, stelt Dullaert in de monitor. Hij wil dat de overheid garandeert dat kinderen niet de dupe worden van de herziening en bijvoorbeeld niet in elke gemeente op goede zorg kunnen rekenen.

De Kinderombudsman stelt verder dat kinderen in Nederland nog niet de zorg en voorzieningen krijgen die ze volgens het Kinderrechtenverdrag moeten krijgen. Dit heeft vaak te maken met bureaucratie. Nog te veel kinderen moeten volgens de ombudsman te lang wachten op geïndiceerde jeugdzorg en tijdens de wachtperiode is onvoldoende toezicht op hun veiligheid. Ook worden kinderen nog niet voldoende effectief beschermd tegen kindermishandeling, hoewel de invoering van de verplichte meldcode kindermishandeling een winstpunt wordt genoemd in de Kinderrechtenmonitor.

Volgens de Kinderombudsman leven door de economische crisis steeds meer kinderen in armoede, op dit moment geldt dit voor 1 op de 9 kinderen in Nederland. Dat zijn ruim 371.000 kinderen. Bezuinigingen in de zorg belemmeren bovendien de toegang tot zorg voor kinderen.

Bron: medischcontact.artsennet.nl


Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com