Google+ Autisme, wat nu..?: Dossier Nieuwe Jeugdwet (Balansdigitaal)

dinsdag 17 september 2013

Dossier Nieuwe Jeugdwet (Balansdigitaal)

In dit dossier vindt u informatie en berichtgeving over de nieuwe jeugdwet, decentralisatie van zorg naar de gemeenten en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Informatie over de nieuwe Jeugdwet


Als het wetsvoorstel Wet maatschappelijke ondersteuning wordt aangenomen door de Eerste Kamer zal er per 1 januari 2015 veel veranderen. De gemeenten gaan dan bepalen of een kind met ernstige gedragsproblematiek nog begeleiding krijgt, en hoe die begeleiding er dan uitziet. Later gaan ook de jeugdzorg en de jeugd-ggz over naar de gemeenten.

Een deel van de groep jongeren die nu een Wajonguitkering krijgt, gaat vallen onder de Wet werk en inkomen en zal niet meer voor een Wajonguitkering in aanmerking komen. Elke gemeente bepaalt straks zijn eigen beleid. De gevolgen van de overheveling van zorg naar de gemeenten zullen dus in iedere gemeente anders zijn.

Wat verandert er voor u?
In Balans Magazine van april 2013 staat een artikel over de nieuwe Jeugdwet: Wat verandert er voor u?

Als aanvulling hierop heeft Balans een verhelderend stuk geschreven: Alle zorg voor jeugd naar de gemeenten (april 2013) waarin besproken wordt:
  • welke zorg naar de gemeenten gaat
  • wat dit concreet betekent
  • wat u ervan gaat merken
  • en wat u kunt doen
Ook de samenhang met de invoering van de Wet passend onderwijs komt aan de orde.

Stuur uw gemeente een brief
De stoornissen van kinderen uit de doelgroep van Balans zijn aan de buitenkant niet direct zichtbaar. Er is een grote kans dat er bij gemeenten onvoldoende kennis is, waardoor onze kinderen door de bezuinigingen buiten de boot gaat vallen. Juist nu de gemeenten zich aan het voorbereiden zijn en keuzes moeten maken is het goed om uw stem te laten horen.

Voorbeeldbrieven
Balans heeft twee voorbeeldbrieven samengesteld die u naar uw gemeente kunt sturen. De eerste is een voorbeeld van een brief die meer in algemene zin aandacht vraagt voor leer- en gedragsstoornissen. Het tweede voorbeeld is een brief die u kunt inkleuren met uw persoonlijke omstandigheden.
Lees meer in Dossier nieuwe Jeugdwet 

Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com