Google+ Autisme, wat nu..?: Autisme in bolletjes

vrijdag 3 mei 2013

Autisme in bolletjes

Tips voor hulpverlening aan begaafde volwassen

Deze praktijkgids is geschreven in naam van Jonas, Fathia, Thomas, Mirthe en zoveel andere goedbegaafde volwassenen met een autismespectrumstoornis die zich onbegrepen voelen door onze maatschappij. De ‘te’ overheerst in hun hele leven. Het lijkt wel nooit ‘goed’ of ‘goed genoeg’ te zijn. Deze begaafde, competente volwassenen kwijnen vaak weg onder het juk van stigmatisering en sociaal isolement. Ze kennen van heel nabij het dilemma tussen leven en overleven.

In klinische gesprekken kwamen steeds weerkerende thema’s aan bod: gebrekkige zelfwaarde, gevoelens van minderwaardigheid en vooral de enorme machteloosheid om zichzelf niet te mogen en kunnen zijn. In gesprekken met hulpverleners, consulenten, maatschappelijk werkers en anderen stellen we nochtans een enorme wil vast om te helpen, veel goede bedoelingen, spontaan en professioneel handelen vanuit gekende scenario’s, maar ook onbegrip en frustratie in de begeleidingen. Het gebrek aan concrete kennis en praktische informatie over een degelijke behandelingsen begeleidingsaanpak voor volwassenen met ASS speelt daarin een grote rol. Vandaar de idee van deze praktijkgids voor hulpverleners en volwassenen met ASS.

Het boek bevat concrete tips en praktische voorbeelden voor hulpverlening. In schema’s – soms zo eenvoudig als bolletjes – wordt een complexe realiteit van verschillende breinen eenvoudig en helder toegelicht. Gemakshalve worden de termen ‘neurobreinen’ en ‘autibreinen’ gebruikt, een verwijzing naar de anders functionerende hersenbreinen van ’doorsnee hulpverleners’ en ‘volwassenen met ASS’. Het verschil in informatieverwerking van de hersenen bepaalt immers mee de communicatie.

PEGGY ROYACKERS is orthopedagoog en werkt sedert 1999 op het Consultatiebureau voor Arbeid en Zorg in Leuven.Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com