Google+ Autisme, wat nu..?: Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten stelt werkgroep in ‘Vanuit Autisme Bekeken’

vrijdag 5 oktober 2012

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten stelt werkgroep in ‘Vanuit Autisme Bekeken’

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) heeft op 2 oktober 2012 de werkgroep ‘vanuit autisme bekeken’ gestart. Deze werkgroep gaat vanuit het perspectief van mensen met autisme bekijken hoe ze beter ondersteund kunnen worden bij hun participatie in de samenleving.

Ondersteuning aan mensen met autisme
In Nederland zijn naar schatting 190.000 mensen met een vorm van autisme. Het hebben van autisme werkt door op vele levensterreinen waardoor zelfstandig leren, werken, wonen en meedoen in de samenleving voor mensen met autisme soms (heel) moeilijk is. Met meer kennis en begrip in de samenleving en met de juiste begeleiding van mensen met autisme en hun naasten zijn echter veel knelpunten in het leven van mensen met autisme oplosbaar. De werkgroep zal gericht zoeken naar oplossingen en verbetermogelijkheden en de staatssecretaris hierover adviseren.

Opdracht werkgroep autisme
De werkgroep bestaat uit acht (ervarings)deskundigen en zal tot eind 2014 actief zijn. In de komende maanden gaat de werkgroep knelpunten en verbetermogelijkheden inventariseren, o.a. door breed input te vragen aan mensen met autisme, hun naasten en andere deskundigen via social media. Dan start het verspreiden van goede voorbeelden en implementatie van verbetervoorstellen. Eind 2014 presenteert de werkgroep haar eindrapport aan de staatssecretaris.

De leden van de werkgroep zijn:
  • Merel van Vroonhoven (voorzitter van de werkgroep), lid raad van bestuur NS, onlangs gekozen tot topvrouw 2012 en ervaringsdeskundige;
  • Diederik Weve, werkzaam bij Shell en ervaringsdeskundige;
  • Aline Saers, directeur Per Saldo en ervaringsdeskundige;
  • Marjolein Schipper, hoofd beleidsteam Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA);
  • Karsten Klein, wethouder te Den Haag;
  • Egbert Reijnen, voorzitter raad van bestuur Leo Kanner huis, gespecialiseerd behandel- en kenniscentrum op het terrein van autisme en voorzitter bestuursraad Leo Kannerhuis Nederland;
  • Rutger Jan van der Gaag, psychiater en hoogleraar UMC Nijmegen, specialist op het terrein van autisme;
  • Lucas Middelhoff, bestuurder MEE Zuidoost Brabant en lid samenwerkingsverband autisme Zuidoost Brabant.

2 opmerkingen:

Ins en Auts zei

Wat betekent ervaringsdeskundigen in deze? Zijn dat mensen die zelf autisme hebben?

Merk ik goed op dat het allemaal mensen zijn die een hoop bereikt hebben? Is Jan met de pet vergeten?

Christiaan zei

Merel van Vroonhoven stimuleert zelf binnen de NS haar medewerkers om nieuwe medewerkers, die autisme hebben, ook aan te nemen.

Zoeken in Bol.com