Google+ Autisme, wat nu..?: Stereotiep gedrag, autismespectrumstoornissen en verstandelijke beperking

zondag 6 mei 2012

Stereotiep gedrag, autismespectrumstoornissen en verstandelijke beperking

Stereotiep gedrag (in onze definitie stereotiepe omgang met het eigen lichaam en met objecten omvattend) komt zeer veel voor in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Als belangrijke predisponerende factoren zijn bekend: laag niveau van functioneren en het lijden aan een pervasieve ontwikkelingsstoornis (PDD). Wij deden bij in totaal 1.157 KDC-bezoekers en inrichtingsbewoners twee separate onderzoeken naar de gewichtsverhouding van deze beide factoren.

Het lijden aan een PDD blijkt zeer significant het sterkst samen te hangen met het vertonen van stereotiep gedrag. Op basis van oudere literatuur en recent onderzoek wordt tevens aannemelijk gemaakt dat het bij mensen met een PDD niet alleen gaat om een kwantitatief verschil in stereotiep gedrag, maar ook om een kwalitatief verschil. Beide aspecten hebben grote consequenties voor de bejegening.

Het volledige artikel is hier te downloaden als PDF.

Bron: Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme

Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com