Google+ Autisme, wat nu..?: Monsters onder het bed

woensdag 16 mei 2012

Monsters onder het bed

opvoedwijzer voor ouders van bange kinderen

Ieder kind is wel eens bang. Bang voor spinnen, voor onbekenden, voor monsters, voor het donker of om alleen te zijn. Meestal zijn deze angsten van korte duur: ze verdwijnen weer even snel als dat ze zijn verschenen. Maar wat als de angst ingrijpender is of langdurig aanhoudt? Wanneer is angst normaal en wanneer abnormaal? Hoe kunnen ouders vaststellen dat de angst van hun kind extreem is? En hoe moeten ouders daar mee omgaan?

Over die vragen gaat het zeer toegankelijke boek Monsters onder het bed. In een aansprekende stijl gaat Peter Muris in op vragen als: Wat is angst? Hoe kunt u merken dat uw kind bang is? Hebben kinderen op verschillende leeftijden, verschillende angsten? Waardoor ontstaan angsten? En waar vindt u hulp voor uw bange kind als u er zelf niet meer uitkomt?

Aan de hand van talloze herkenbare voorbeelden en casussen uit de praktijk laat Muris zien wat u zelf kunt doen om de angst van uw kind te verminderen. Ook is er een aantal eenvoudige meetinstrumenten opgenomen waarmee u kunt bepalen hoe bang uw kind precies is. Verder vindt u in overzichtelijke kaders extra informatie over de huidige wetenschappelijke inzichten over angst bij kinderen. Het geheel wordt ten slotte opgefleurd met mooie zwart-wit-tekeningen van zijn dochters Jip en Kiki.

Monsters onder het bed is onmisbaar voor elke ouder van een angstig kind – van peuter tot puber.

Peter Muris is hoogleraar Klinische Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en tevens als GZ-psycholoog en cognitief-gedragtherapeut verbonden aan Scary Kids, een universiteitskliniek gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van bange kinderen.

De auteur is als hoogleraar klinische psychologie, GGZ-psycholoog en gedragstherapeut gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van bange kinderen. Vanuit zijn praktijkervaring heeft hij deze creatieve en zeer toegankelijke opvoedwijzer voor ouders (en anderen) geschreven, die met vragen rond hun angstig kind zitten: wat doe je met ingrijpende vormen van angst? Wanneer zijn angsten normaal, wanneer abnormaal en wanneer extreem? Hoe moet je er als ouders mee omgaan en wanneer zoek je waar om hulp?

Op basis van casussen wordt (kennis)informatie gegeven. Tips, test en 'quizzen' bieden hulp ter verduidelijking van de eigen situatie. Daarnaast bevat elk hoofdstuk een korte, heldere samenvatting. Indeling, lay-out en het taalgebruik spreken bijzonder aan. Bijzonder goed geschikt voor ouders voor angstige kinderen (van peuter tot puber). Bevat een literatuurlijst.


Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com