Google+ Autisme, wat nu..?: Een gesloten boek

maandag 28 mei 2012

Een gesloten boek

De wereld van de autistische emoties is niet langer een compleet gesloten boek. Het boek over de emotionele kant van autisme is geopend, maar sommige stukken zijn nog moeilijk leesbaar. Met deze herwerkte en uitgebreide uitgave probeert Peter Vermeulen het boek verder te openen en meer inzicht te geven in de andere 'beleving' van mensen met autisme.

Voor mensen met autisme zijn emoties verwarrend en onoverzichtelijk. Hun gevoelswereld is in aanleg en dus vanaf de geboorte fundamenteel anders dan de onze. Ze ervaren hun eigen gevoelens anders, ook de lichamelijke.

Ze uiten hun gevoelens op een andere, vaak vreemde manier. Ze hebben grote moeite om emoties bij anderen te herkennen en begrijpen die dan ook niet, waardoor ze vaak verrast worden door het gedrag van anderen.

Prikkels die van buitenaf komen, begrijpen ze minder goed, situaties kunnen ze niet goed overzien en begrijpen. Ze worden erdoor 'overspoeld' en kunnen dan ook explosief reageren.

Mensen met autisme kunnen zich niet verplaatsen in het perspectief of het standpunt van de ander. Ze hebben een beperkt vermogen tot empathie en beseffen daardoor niet wat hun eigen gedrag aan emoties veroorzaakt bij anderen.

Ze hebben niet zozeer een tekort aan 'theory of mind' dan wel een tekort aan 'intuition of mind'. Dit heeft grote gevolgen voor hun sociaal functioneren.

De schrijver is orthopedagoog en geeft aan hoe kinderen en jongvolwassenen met autisme en een normale intelligentie getraind kunnen worden om meer zicht te krijgen op eigen emoties en die van anderen. Tevens geeft hij tips voor communicatie met de autistische medemens.

Het boek is bestemd voor ouders en hulpverleners van autistische kinderen.Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com