Google+ Autisme, wat nu..?: Echolalie

zaterdag 15 december 2012

Echolalie

Echolalie is het letterlijk herhalen van woorden en zinnen zonder ze volledig te begrijpen. Het is de taal van een kind dat een goed geheugen heeft maar een nog onvoldoende ontwikkeld talent voor betekenis. Echolalie komt ook bij gewone kinderen tussen de 18 en 36 maanden voor, maar kinderen met autisme vertonen dit gedrag ook op een ontwikkelingsleeftijd die veel hoger ligt dan 36 maanden.

Er kan daarbij sprake zijn van onmiddellijke echolalie of van uitgestelde echolalie. Bij onmiddellijke echolalie wordt hetgeen de gesprekspartner heeft gezegd vrijwel direct herhaald, terwijl bij uitgestelde echolalie hier periodes van uren, dagen of zelfs weken tussen kunnen zitten.

Ook zeer begaafde mensen met autisme blijven toch vaak moeilijkheden hebben met soepelheid in de taal. Ze kunnen die moeilijk aanpassen aan verschillende sociale contexten en blijven problemen hebben met figuurlijke taal (b.v. 'de nacht valt'; 'de tanden van een zaag'). Zelfs voor mensen met autisme die erg vaardig zijn met grammatica geeft taal pragmatische (aanpassing aan de context) en semantische (betekenis) problemen.Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com