Google+ Autisme, wat nu..?: Agressie Regulatie Therapie voor jongeren met autisme

woensdag 12 december 2012

Agressie Regulatie Therapie voor jongeren met autisme

Autisme Sportief organiseert van woensdag 9 januari 2013 tot en met woensdag 30 maart 2013 Agressie Regulatie Therapie voor kinderen met autisme aan de Esdoornstraat 3a te Zwolle.

Agressie Regulatie Therapie is een programma dat gericht is op het verminderen van antisociaal en agressief gedrag bij jongeren. Agressie Regulatie Therapie bestaat uit 3 onderdelen: - Een sociale vaardigheidstraining waar nieuw sociaal gedrag wordt aangeleerd. - Een agressie reductie training waar zelfcontrole wordt geleerd. - en training moreel redeneren waar de jongeren wordt geleerd sociaal te redeneren. In de Agressie Regulatie Training wordt samen met de jongeren gewerkt aan inzicht in wat hem of haar boos maakt, hoe zij zich vervolgens gedragen en wat dit tot gevolg heeft. Daarnaast is er aandacht voor de denkpatronen van de jongeren, waardoor ze bijvoorbeeld verkeerde inschattingen maken en in de problemen komen. Jongeren leren hun fouten in het denken te corrigeren. Jongeren leren dat ze een keuze hebben in de manier waarop ze zich gedragen in moeilijke situaties. Er wordt hen gedragsalternatieven aangeboden die hen helpen hun doel te bereiken, zonder dat ze daarbij zichzelf of een ander tekort doen. De jongeren stellen persoonlijke doelen op waaraan gewerkt wordt middels verschillende oefeningen (o.a.: rollenspel, discussies en huiswerkopdrachten). De jongeren krijgen een eigen map met werkbladen, samenvattingen van de theorie en oefeningen.

Waarom
Een toenemend aantal jongeren gedraagt zich verbaal en/of fysiek (dreigend) agressief. Het is voor deze jongeren moeilijk om op een adequate manier om te gaan met hun boosheid, waardoor ze vaak onbedoeld in de problemen komen.

Doel van de training is dat de jongere weet waarom hij boos wordt, weet hoe hij kan voorkomen dat hij boos wordt, weet hoe hij zijn boosheid op een andere manier kan uiten en weet hoe hij zijn agressie moet verminderen en managen. De jongere moet controle krijgen over zijn impulsen.

Voor Wie?
Voor jongeren van 10 tot en met 18 jaar met een autisme spectrum stoornis die een of meerdere van de volgende kenmerken vertonen:
  • Agressief zijn 
  • Woede aanvallen hebben
  • Prikkelbaar zijn of zich aan anderen ergeren
  • Anderen schuld geven van hun eigen gedrag. 

Start agressie regulatie therapie
Van woensdag 9 januari 2013 tot en met woensdag 30 maart 2013 organiseert Autisme Sportief een agressie regulatie therapie in de Creatieve Coöperatie aan de Esdoornstraat 3a te Zwolle. De pedagogische en didactisch geschoolde trainers van Autisme Sportief gaan met de kinderen de agressie regulatie therapie doorlopen.Tijdens de agressie regulatie therapie leren we geen trucs, maar laten jongeren ervaren wat agressie met je als persoon doet en waar jouw persoonlijke grens ligt. Op basis van dat inzicht leren wij vervolgens aan hoe “in control” te blijven over jezelf en de situatie en hoe effectief en professioneel om te gaan met de verschillende vormen van agressie.

Inschrijven
De inschrijving voor de Agressie Regulatie Therapie is geopend. Wil je ook meedoen? Er is nog plaats voor deelname. Meld je aan via info@autismesportief.nl.

Neem voor meer informatie contact op met Wilco Voulon info@autismesportief.nl of kijk op de website www.autismesportief.nl

Bron: WeblogZwolle.nl
Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com