Google+ Autisme, wat nu..?: Autismescreening d.m.v. microbewegingen

maandag 5 augustus 2013

Autismescreening d.m.v. microbewegingen

Het volgen van individuele, willekeurige bewegingen kan mogelijk vroegtijdige en objectieve diagnosticering van  autisme spectrum stoornis (ASS) en mogelijk zelfs behandeling mogelijk maken. Uitkomsten van een tweetal onderzoeken en , wijzen in die richting.

De eerste studie  door o.a. Jorge V. Jose, PhD, hoogleraar cellulaire en integratieve fysiologie aan de Indiana University School of Medicine in Indianapolis betreft onderzoek naar een nieuwe manier van geautomatiseerde, computergestuurde screening die 240 beelden per seconde genereert en vervolgens bij de proefpersoon systematische, persoonsspecifieke bewegingspatronen detecteert.

De onderzoekers merken op dat deze methode significant verschilt van de traditionele assessments die veelal gebaseerd zijn op persoonlijke waarneming en interpretatie van sociale interacties, tekorten in communicatie, en repetitief en beperkt gedrag.

Het onderzoek kan voor de autistische gemeenschap tot nu toe gesloten deuren openen, door het aanbieden van een dynamische en betrouwbare diagnose op een veel jongere leeftijd dan tot nu toe. Hierdoor kan evt. therapie in de toekomst mogelijk al op een veel vroegere ontwikkelingsfase van een kind starten.


De tweede studie  door o.a. Elizabeth Torres, PhD, assistent-professor in de psychologie aan de Rutgers University in New Brunswick, New Jersey onderzocht hoe de nieuwe methode kan worden toegepast op interventies - en of manieren waarop kinderen met ASS leren te communiceren.

De deelnemers werden blootgesteld aan videoclips van zichzelf, cartoons, of een favoriete tv-show op een digitale setup die lijkt op een Wii spelcomputerprogramma. Door een bepaald gebied in de ruimte over te steken, wordt een bepaalde videoclip afgespeeld. Na ontdekt te hebben hoe het programma werkte, leerden alle 25 deelnemers spontaan hoe ze hun favoriete clip konden kiezen en wisten zij die kennis ook vast te houden (ook zonder verdere oefening).

De deelnemende kinderen leerden geheel zelfstandig hoe ze hun lichaam konden controleren en daarmee over te brengen wat ze wilden zien. Ze zijn daarbij niet geïnstrueerd.  

Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com