Google+ Autisme, wat nu..?: Autismekoffer (Steunpunt Autisme

woensdag 29 oktober 2014

Autismekoffer (Steunpunt Autisme

Een van de doelstellingen van de Steunpunten Autisme is het regionaal verspreiden van informatie over autisme, zodat scholen en hun omgeving in staat worden gesteld deze leerlingen adequaat op te vangen. 

De steunpuntfunctionarissen hebben alle informatie over autisme die zij bij consultaties in de tas hadden zitten bij elkaar gelegd en aangevuld. Deze informatie paste niet meer in de tas, het werd een koffer. De Steunpuntfunctionarissen ontvingen ook informatie uit de regio. Een koffer was lang niet genoeg. Het zijn er nu 4 geworden!

Autismekoffer PO (uitgave 2005)
Autismekoffer VO (uitgave 2006)
Autismekoffer peuters (uitgave 2007)
Autismekoffer MBO (uitgave 2007)

De Autismekoffer is gebleven alleen haar uiterlijk is per doelgroep veranderd in een map. Bewust hebben wij de naam niet gewijzigd. Mensen met autisme nemen de taal letterlijk op. Dat geeft vaak onduidelijkheid, dat overkomt hun altijd. Wij voelen die verwarring maar even als de postbode een autismekoffer komt brengen in de vorm van een map...

Link / downloaden: 


Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com